07 December 2019 | PZP

8 užitočných rád, ako vybrať správny web pre online poistenie.

online poistenie

Tento článok sa nebude týkať opisovaniu výhod online poistenia, o ktorých sme už čo to napísali. V tomto blogu sa budeme snažiť poradiť našim čitateľom aj širokej verejnosti, akú webovú stránku uprednostniť pri rozhodovaní sa, kde si online uzatvoriť povinné zmluvné poistenie PZP, Havarijné poistenie, či Cestovné poistenie. Samozrejme, každý kvalitný poskytovateľ online poistenia by mal spĺňať určité kritériá. Tieto kritériá, zhrnuté do ôsmich bodov, vám teraz ponúkame. Nech sa páči...

1. Kvalita webstránky 

Prehľadná a intuitívna webstránka príjemná pre užívateľa vytvára akési vstupné dvere. Pre Vás ako užívateľa stránky by mala byť štruktúra webu prehľadná, tak aby ste sa pri prehliadaní jednotlivých podstránok nestrácali. Jednotlivé pojmy by mali byť zrozumiteľne vysvetlené, aby v nich mal užívateľ jasno. Takisto by nemala chýbať poradňa alebo odpovede na často kladené otázky (FAQ). Samozrejme, že v prípade nejasností alebo otázok má byť užívateľovi k dispozícii online chat a telefonický support.

2. Počet spolupracujúcich poisťovní

Fundamentálne pri webovom online porovnávači poistenia bude určite počet poisťovní, z ktorých užívateľom ponúka porovnanie a uzatvorenie poistenia. Predsa s čím vyšším počtom spolupracujúcich poisťovní portál disponuje, tým širšiu ponuku dokáže užívateľovi ponúknuť na výber. Širšia ponuka znamená pre užívateľa lepší výber poistenia, aké presne jemu vyhovuje (cena, krytie, spoluúčasti pri HP a podobne).

3. Vlastníctvo a správa webu

Predaj online poistenia môže ponúkať samotná poisťovňa, alebo poisťovacia maklérska spoločnosť, ktorá s poisťovňami spolupracuje. Informácie ako firemné údaje a registračné číslo v Národnej banke Slovenska (NBS) o prevádzkovateľovi webu musia byť na stránke dostupné a užívateľom stránky ľahko vyhľadateľné. Výhoda uzatvorenia online poistenia na webe, ktorý spravuje maklérska spoločnosť spočíva v tom, že poskytuje na výber porovnanie ponúk z viacerých poisťovní. Ďalšia neopomenuteľná výhoda spočíva v tom, že okrem poisťovne sa stávate klientom i maklérskej spoločnosti, z čoho plynú určité výhody, napríklad v pomoci pri domáhaní sa svojich práv voči poisťovni v prípade likvidácie poistnej udalosti a poistného plnenia.

4. Informácie o produktoch

I keď poistná zmluva spolu s ostatnými dokumentami sú odoslané klientovi do emailu ihneď po uzatvorení Návrhu poistnej zmluvy na poisťovacom webe, a teda klient má pred zaplatením dostatok času na preštudovanie, informácie o poistných produktoch, ktoré sa na online portály pre poistenie dojednávajú, by mali byť užívateľom webu dostupné ešte pred samotným uzatvorením Návrhu poistnej zmluvy. Užívateľ by si mal byť schopný vyhľadať na webe informácie ako všeobecné poistné podmienky (VPP) o poistnom produkte, rozsah asistenčných služieb, rozsah krytia, dôležité kontaktné čísla a ďalšie dôležité dokumenty.

5. Referencie

Nezávislé referencie dávajú možnosť návštevníkom webu rozhodnúť sa na základe názorov ľudí, ktorí už majú s danou stránkou vlastnú skúsenosť.

6. Blog

Pravidelné publikovanie článkov z oblasti poisťovníctva, ktoré zaujmú, ale hlavne poradia čitateľom čo môžu robiť, alebo ako reagovať v rôznych situáciách, by na kvalitnom online poisťovacom webe nemali chýbať.

7. Support pre klientov

Uzatvorením Návrhu poistnej zmluvy to nekončí !!! Klientovi/klientom je potrebné venovať sa aj po uzatvorení poistnej zmluvy. Zodpovedanie otázok týkajúcich sa poistenia, pomoc pri poistnej udalosti alebo asistencia s urýchlením likvidácie poistnej udalosti a vyplatením poistného plnenia poisťovňou by mali byť samozrejmou podporou dobrého webu na online poistenie aj po uzatvorení poistnej zmluvy.

8. Zabezpečenie a právne informácie

Kalkulačky pre výpočet a porovnanie online poistenia pracujú s osobnými údajmi klientov. Web by teda v prvom rade mal byť zabezpečený šifrovacími SSL certifikátmi, ktoré si môžete ľahko skontrolovať napríklad kliknutím na ikonku zámku vedľa URL adresy webu. Okrem zabezpečenia samotnej stránky, by si mal byť klient alebo užívateľ stránky schopný na webe vyhľadať dokument o spracovaní a ochrane osobných údajov, v ktorom musí byť explicitne vyjadrené kto a v akom rozsahu môže osobné údaje spracovávať.

 

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE