Kontakty poisťovní

Názov poisťovne Hlásenie škôd Asistenčná služba Tlačivá na stiahnutie Správa o nehode
Allianz
Slovenská poisťovňa

 


0800 122 222

zo zahraničia: +421 2 496 156 77

0800 122 222
cestovné poistenie:
+421 2 529 331 13
Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Oznámanie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
AXA poisťovňa, a.s. +421 2 2929 2929 +421 2 2929 2929 Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode 

 

ČSOB poisťovňa, a.s.

0850 311 312

zo zahraničia: +421 2 596 669 97

+421 2 444 500 50

cestovné poistenie: +421 2 444 500 50

Oznámenie škody - vinník
Oznámenie škody - poškodený
Správa o nehode
Colonnade Insurance S.A. +421 5 5682 6237 +421 2 4445 3097 Oznámenie z Havarijného poistenia Správa o nehode
Európska cestovná poisťovňa

Klientská linka: 

+421 2 544 177 04

Asistenčná núdzová linka:

+421 2 544 177 11

+421 2 544 177 12

   
Generali poisťovňa, a.s. +421 2 381 111 17 0800 121 122
zo zahraničia: +421 2 585 722 66
Oznámenie škody - poistený
Oznámenie škody - PZP
Správa o nehode
Genertel poisťovňa, a.s.

0850 555 555

zo zahraničia: +421 2 327 842 01

+421 2 327 842 84 Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode
Groupama
Garancia poisťovňa, a.s.
02 208 542 08
zo zahraničia: +421 2 208 542 08
02 208 542 08
cestovné poistenie:
+421 2 208 542 08
Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

0850 111 577

zo zahraničia: +421 2 572 999 83

18 118
asistencia vozidlá: +421 2 635 322 36

cestovné poistenie: +421 2 682 020 60

Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Oznámenie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

0850 111 566

zo zahraničia: +421 2 526 272 82

18 118
zo zahraničia (vozidlá) +421 2 635 322 36

cestovné poistenie: +421 2 436 410 37

Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Správa o nehode
UNION poisťovňa, a.s.

0850 111 211

zo zahraničia: +421 2 208 118 11

0850 111 211
cestovné poistenie: +421 2 208 118 11

Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený  

Oznámenie z Havarijného poistenia

Správa o nehode
UNIQA poisťovňa, a.s. +421 2 326 001 00 +421 2 582 521 88
cestovné poistenie:
+421 2 544 110 29
Oznámenie škody z PZP
Oznámenie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

02 330 688 05

zo zahraničia: +421 2 330 688 05

PZP: +421 2 578 893 33

Kasko: +421 2 578 897 77

Cestovné: +421 2 205 108 23

Oznámenie z PZP - vinník
Oznámenie z PZP - poškodený
Oznámenie z Havarijného poistenia
Správa o nehode
Slovenská kancelária poisťovateľov poškodený: 02 4445 5452
vinník: 02 4911 3428 
  Oznámenie škody - vinník
Oznámenie škody - poškodený
Správa o nehode