21 November 2020 | PZP

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

kamion-tahac-preprava

Ako prevádzkovateľ cestnej dopravy, či už ide o vnútroštátnu alebo medzinárodnú dopravu zodpovedáte za škodu spôsobenú na prepravovanom tovare počas prepravy. V prípade medzinárodnej dopravy je povinnosť mať uzatvorené poistenie zopovednosti daná medzinárodným dohovorom CMR.

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu kryje škodu spôsobenú na prepravovanom tovare za ktorú zodpovedá dopravca a teda ho chráni pred značnými nákladmi, ktoré by musel vynaložiť na odškodnenie.

Rozsah poistenia zodpovednosti cestného dopravcu:

  • zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke - vnútroštátna doprava
  • zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke - medzinárodná doprava + dovozné a clo
  • rozšírený územný rozsah
  • zodpovednosť za škodu z prepravy sťahovaných zvrškov
  • zodpovednosť za škodu z prepravy ADR
  • zodpovednosť za škodu z prepravy jazdených a havarovaných motorových vozidiel, použitých a poškodených strojov
  • odcudzenie prepravovaného tovaru
  • kabotáž
  • nákladka a výkladka prepravovaného tovaru

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Poistenie nechajte na nás a venujte sa svojmu podnikaniu.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti cestného dopravcu, kontaktujte nás.