21 November 2020 | PZP

Poistenie prepravy zásielok

lod-kontajner-preprava

Poistenie prepravy zásielky ochráni vašu zásielku pri preprave všetkými druhmi dopravných prostriedkov pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty na území celého sveta. Poistený môže byť odosielateľ alebo príjemca zásielky. Poistenie začína okamihom, keď sa zásielka začne nakladať na prvý dopravný prostriedok až do momentu, keď je zásielka zložená z posledného dopravného prostriedku.

Kryté sú škody ktoré môžu vzniknúť:

  • poškodením, zničením alebo stratou zásielky počas prepravy
  • vrátane škôd vzniknutých pri nákladke, výkladke a ďalšej manipulácii počas prepravy a pri medziskladovaní
  • Poistenie je možné dojednať:

  • formou "ALL RISKS" - kryté sú všetky riziká, ktoré nie sú vo výlukách
  • na konkrétne riziká vymenované v poistnej zmluve

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Poistenie nechajte na nás a venujte sa svojmu podnikaniu.

Ak máte záujem o poistenie prepravy zásielok, kontaktujte nás.