07 February 2021 |

Poistenie pohľadávok

sklad priemysel

Firmy a spoločnosti ktoré predávajú svoje tovary a služby na faktúry, sú vystavené rizikám, že im ich zákazník alebo odberateľ nezaplatí. Toto riziko rieši poistenie pohľadávok, ktoré ochráni biznis spoločnosti pred stratami z neuhradených pohľadávok. Poistenie pohľadávok kryje riziko straty spôsobené platobnou nevôľou alebo neschopnosťou vašich zákazníkov i straty spôsobené politickými udalosťami. V prípade, ak Vám zákazník nezaplatí faktúry a nepodarí sa pohľadávku ani vymôcť, poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Nemusíte sa obávať zahraničných odberateľov, poistenie kryje riziko nezaplatenia pohľadávky u Slovenských aj zahraničných odberateľov s pôsobnosťou takmer po celom svete. Navyše vďaka analýze poisťovní pre poistenie pohľadávok získavate prehľad o aktuálnej rizikovosti vašich odberateľov, tým môžete niektorým stratám aj predísť. V prípade potreby financovania je zmluva o poistení pohľadávok bankami široko uznávaný nástroj pre poskytnutie financovania. Poistenie pohľadávok slúži ako ďalšie zabezpečenie pre finančné inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky.

Výhody poistenia:

  • Pomoc pri vymáhaní pohľadávky od vašich obchodných partnerov
  • Istota úhrady vašich pohľadávok
  • Ľahšie zabezpečenie potrebného financovania bankami na základe zmluvy o poistení pohľadávky
  • užitočné informáciám o finančnej spoľahlivosti vašich odberateľov na základe rozhodnutia o limite
  • Ochrana proti obchodným aj politickým rizikám spojeným s obchodnými transakciami u nás i po celom svete

Okrem toho vám analýza poisťovne dodá užitočné informácie o odberateľoch, ktoré:

  •  pomôžu urobiť správne rozhodnutia, pokiaľ ide o dodávky tovaru vašim odberateľom
  •  pomôžu identifikovať dôveryhodných obchodných partnerov
  •  poskytnú včasné varovania o potenciálnych problémoch spojených s vašimi zákazníkmi alebo oblasťami, do ktorých dodávate svoj tovar
  •  pomôžu vstúpiť na nové trhy

Profesionalita je predpokladom úspechu v každom obore. Vy ste profesionáli vo vašom podnikaní a my sme profesionáli na efektívne ošetrenie a pokrytie rizík, ktorým môžete byť vystavení. Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu, nechajte jeho ochranu na nás.

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Ak máte záujem o poistenie pohľadávok, kontaktujte nás.