21 November 2020 | PZP

Poistenie nákladu

drevo-naklad-nakladiak

Poistenie nákladu je nadväzujúce na poistenie majetku podnikateľov. Štandardné poistenie majetku poskytuje krytie pre hnuteľné vecí na presne vymedzenom mieste poistenia, uvedenom v poistnej zmluve. V prípade, že poistený majetok toto miesto opustí, nie je už ďalej poistením krytý. Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia Vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy alebo ak vaše vozdlo slúži aj ako mobilný sklad.

Poistenie nákladu je možné dojednať:

  • ako "ALL RISK" poistenie - kryté sú všetky škody ktoré nie sú v poistnej zmluve vyslovene vylúčené
  • na konkrétne riziká vymenované v poistnej zmluve

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Poistenie nechajte na nás a venujte sa svojmu podnikaniu.

Ak máte záujem o poistenie nákladu, kontaktujte nás.