21 November 2020 | PZP

Poistenie GDPR a Kybernetických rizík

kod-pocitace-internet

Poistenie ochrany osobných údajov - GDPR a poistenie Kybernetických rizík sa radí k mladším poistným produktom vyvinutým poisťovňami, určite však nie menej dôležitým. Zvlášť v aktuálnej a stále sa zrýchlujúcej internetovej dobe sa riziko spojené s počítačovou kriminalitou a únikom citlivých osobných údajov neustále zvyšuje.

Poistenie ochrany osobných údajov - GDPR a poistenie Kybernetických rizík je preto dôležitou a adekvátnou ochranou pre všetky subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje občanov EÚ, napríklad na - marketingové účely, sledujú nákupné správanie svojich zákazníkov, profilujú zákazníkov, archivujú osobné údaje zákazníkov.

Doložku kybernetické riziko je vhodné dojednať pre všetky subjekty, ktoré pri svojej činnosti používajú počítač a internetové pripojenie alebo ktorých prevádzku a výrobu riadi počítačový software.

Pokuty uložené dozorným orgánom za porušenie povinnosti nakladania s osobnými údajmi môžu byť až do výšky 20 000 000€ alebo 4% z celosvetového obratu spoločnosti.

Čo všetko sú osobné údaje:

 • E-mailová adresa
 • domáca IP adresa počítača
 • meno a priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • bankové údaje
 • fotografia
 • biometrické údaje
 • pohlavie
 • číslo občianskeho preukazu
 • telefónne číslo
 • lokalizácia

Príklady systémov zhromažďujúcich osobné dáta:

 • dochádzkový sy stém zamestnancov
 • kamerový systém
 • databáza zákazníkov
 • uchádzači o zamestnanie
 • biometrické údaje
 • zálohovanie a archivovanie údajov, zmlúv a dát

Príklady subjektov spracuvávajúcich osobné údaje: Telekomunikácie, Call centrá, Telemarketingové služby, Služby spracovania dát (outsourcing), Výroba a distribúcia plynu, vody alebo iných médií, Poskytovanie akýchkoľvek finančných, bankových a platobných služieb, poisťovacie služby a sprostredkovanie poistenia, Verejná správa, Letecké spoločnosti, a ďalšie

Čo je poistením kryté:

Neoprávnené nakladanie s údajmi - ktytá je škoda, ako aj náklady právneho zastúpenia:

 • osobné údaje
 • dôverné údaje
 • subdodávatelia
 • sieťová bezpečnosť
 • náklady na oznámenie (pri väčších firmách nezanedbateľná položka z dôvodu externého riešenia)

Porušenie administratívných a regulačných povinností:

 • náklady spojené s konaním dozorného orgánu
 • pokuty uložené dozorným orgánom

Ďalej sú kryté náklady na:

 • forenzné služby - poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • nápravu dobrého mena spoločnosti - poradenstvo v oblasti mediálnej stratégie, krízového riadenia a PR služieb  v prípade mediálne významnej udalosti
 • obnovu elektronických dát - náklady na zisteniestavu dát a prípadné obnovenie alebo nahradenie dát

Možnosť pripoistiť:

 • zverejnenie digitálneho obsahu v médiach
 • vydieranie prostredníctvom počítačovej siete
 • prerušenie prevádzky siete

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Poistenie nechajte na nás a venujte sa svojmu podnikaniu.

Ak máte záujem o poistenie GDPR a Kybernetických rizík, kontaktujte nás.